O škole

O škole 2018-08-10T10:13:50+00:00

Jsme jazyková škola na trhu již od roku 2008.

Zaměřujeme se především na firemní, skupinovou a individuální výuku a zakládáme si na osobním přístupu.
Seznam firem, které využívají a již využily našich služeb, najdete zde.

Věnujeme se výuce nejen dospělých, ale i dětí, zkušenost máme také s doučováním a přípravnými kurzy pro školáky.
Lektoři v našem týmu prošli přijímacím řízením, při kterém prokázali nejen pokročilou znalost jazyka, ale také schopnosti pedagogické a metodické. K udržení vysokého standardu přispívají také metodické semináře a další vzdělávání našich lektorů.
Spokojenost našich zákazníků je pro nás prioritou a zároveň tou nejlepší vizitkou.

Firemní výuka

Zjistěte více

Věřejné kurzy

Zjistěte více

Individuální výuka

Zjistěte více

Výuka v cizině

Zjistěte více

Filosofie barevné výuky

Cílem výuky barevných kurzů je student, který:

 • Umí jazyk použít v reálném životě, nejen na hodině,
 • ví, co se naučil a k čemu mu to bude dobré, chce se dále zlepšovat,
 • je motivován k dalšímu studiu a samostudiu, jazyk ho baví.

Jak vypadá barevná výuka?

Naším cílem je KOMUNIKATIVNÍ VÝUKA, chceme tedy, aby naši studenti mohli naučený jazyk používat především při komunikaci, a to všech jejích složkách. Co to přesně znamená?

 • Jsme komplexní. Nesoustředíme se jen na gramatiku nebo konverzaci, zapojujeme všechny složky jazyka – mluvení, poslech, čtení i psaní. Simulujeme reálné situace s hlavním cílem: naučit studenty domluvit se tak, jak jim to umožňuje jejich jazyková úroveň.
 • Klademe důraz na smysl probíraných jevů. Studenti by měli vědět, co se učí a proč, kdy to budou moci využít. Volíme praktická a aktuální témata, vhodná a zajímavá pro cílovou skupinu. A samozřejmě k tomu vybíráme co nejvhodnější učebnice.
 • Jsme adresní, známe své studenty a vnímáme jejich individuální potřeby. Naši lektoři vědí, že tu nejsou proto, aby ukázali, co všechno umí, ale proto, aby studentům pomohli k potřebným znalostem a dovednostem.
 • Vyhýbáme se od reality odtrženému drilu a snažíme se minimalizovat překládání z jednoho jazyka do druhého. Obojí samozřejmě může mít efekt při učení se slovíček či gramatiky, ale nijak zvlášť to studentům neusnadní komunikaci
 • Podněcujeme studenty k odvaze mluvit a klademe na ni větší důraz než na bezchybnost. Zároveň však nezapomínáme, že je třeba, aby se studenti neustále zlepšovali.
 • Na hodinách navozujeme pohodovou, neformální atmosféru, ve které by se nikdo neměl bát projevovat. To ale neznamená, že pouštíme otěže zcela z rukou: snažíme se zajistit, aby výraznější studenti nebyli slyšet přespříliš, na úkor ostatních.
 • Mluvíme cílovým jazykem kdykoliv to je možné. Nicméně jsou to studenti, které by na našich hodinách mělo být slyšet především. Využíváme k tomu práci ve dvojicích a skupinách, různé formy krátkých prezentací a dáváme studentům prostor vyjadřovat své názory, pocity a zážitky.
 • Necháváme studenty s jazykem experimentovat, objevovat jeho tajná zákoutí a zažít radostný pocit „aha-efektu“, když sami objeví, jak něco funguje.
 • Jsme moderní – pracujeme se všemi prostředky, které nám současný svět nabízí: audio materiály, video, internet, tisk atd.
 • Podporujeme studenty v doplňkovém čtení – čtení pro radost! Přirozeně si tak upevní a rozšíří slovní zásobu i znalost gramatických jevů.

Učíme tak, abychom skutečně naučili.

Jestli si něco opravdu přejeme, tak aby barevná výuka přinášela své výsledky. Vždyť ani pro lektora není lepší zážitek, než když jeho studenti dělají pokroky.

 • Nebojíme se vždy zformulovat, co a proč se studenti naučí a dbáme, aby se tak skutečně stalo.
 • Pravidelně ověřujeme, jak si studenti vedou. Dáváme jim možnost látku opakovat, zjistit, co už ovládli a co jim ještě dělá problém. Našim cílem je, aby si studenti z každé hodiny něco nového odnesli.
 • Přistupujeme ke svým studentům individuálně, neporovnáváme jejich pokroky s ostatními, ale s tím, jak se sami zlepšili.
 • Pomáháme studentům hledat vhodné učební strategie, přinášíme jim tipy, jak si nové jevy zapamatovat, necháváme je sdílet své zkušenosti s učením se.
 • Při skupinové výuce rovnoměrně zapojujeme všechny studenty, nechceme, aby kdokoliv zůstal stranou našeho zájmu.

Máte zájem o kurz šitý na míru?

KONTAKTUJTE NÁS